RSS Portal Jabatan & Agensi Kerajaan Negeri Kelantan PDF Print E-mail

 

Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan Pautan
.
1. Bahagian Pengurusan Korporat
2. Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
3. Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat (Berita)
4. Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat (Aktiviti Semasa)...................................................................................................................
5. Bahagian Khidmat Pengurusan
6. Unit Audit Dalam
7. Bahagian Kajian Tempatan
8. Bahagian Perumahan
9. Majlis Mesyuarat Kerajaan
10. Unit Perangcang Ekonomi (UPEN)
11. Pelancongan dan Kebudayaan
12. Urusetia Intergriti dan Kualiti
.
Jabatan & Agensi Kerajaan Negeri Pautan
.
1. Yayasan Islam Kelantan
2. Yayasan Kelantan Darulnaim
3. Jabatan Hal Ehwal Agama Islam
4. Jabatan Air Negeri Kelantan
5. Pejabat Perbendaharaan Negeri Kelantan
6. Pejabat Pembangunan Negeri
7. Jabatan Perancang Bandar dan Desa
8. Jabatan Kebajikan Masyarakat
9. Pejabat Tanah dan Galian
10. Suruhanjaya Perkhidmatan Negeri
11. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan
12. Perbadanan Perpustakaan Negeri Kelantan
13. Jabatan Pertanian Negeri Kelantan
14. Jabatan Veterinar Negeri Kelantan
15. Jabatan Hutan
.
Urusetia Kerajaan Negeri Kelantan Pautan
.
1. Urusetia Penerangan Kerajaan Negeri Kelantan
2. Urusetia Pembangunan Insan ,Belia, Sukan dan NGO
.
Pejabat Tanah Dan Jajahan Pautan
.
1. Pejabat Tanah Dan Jajahan Kota Bharu
2. Pejabat Tanah Dan Jajahan Bachok
3. Pejabat Tanah Dan Jajahan Pasir Putih
4. Pejabat Tanah Dan Jajahan Pasir Mas
5. Pejabat Tanah Dan Jajahan Kuala Krai
6. Pejabat Tanah Dan Jajahan Tanah Merah
7. Pejabat Tanah Dan Jajahan Jeli
8. Pejabat Tanah Dan Jajahan Machang
9. Pejabat Tanah Dan Jajahan Tumpat
10. Pejabat Tanah Dan Jajahan Gua Musang
.
Pihak Berkusa Tempatan (PBT) Pautan
.
1. Majlis Perbandaran Kota Bharu
2. Majlis Daerah Bachok
3. Majlis Daerah Pasir Puteh
4. Majlis Daerah Pasir Mas
5. Majlis Daerah Kuala Krai
6. Majlis Daerah Ketereh
7. Majlis Daerah Dabong
8. Majlis Daerah Tanah Merah
9. Majlis Daerah Jeli
10. Majlis Daerah Machang
11. Majlis Daerah Tumpat
12. Majlis Daerah Gua Musang